Vabilo na predavanje zasl. prof. dr. Janeza Kranjca: Študij prava včeraj, danes in jutri

posted in: Vabila | 0

V imenu Srebrne katedre in ŠOPF vabiva na dvanajsto predavanje,

ki bo potekalo prek ZOOM-a v četrtek, 22. aprila 2021 ob 16.00.

Študij prava včeraj, danes in jutri

Predaval bo dr. Janez Kranjc, zaslužni profesor in akademik.

Predavanje bo vodil dr. Ciril Ribičič.

Podatki o predavatelju so dostopni na http://predavanja.ustava.si

Po predavanju, ki bo trajalo približno 30 minut, sledi razprava.

Vprašanja lahko postavljate pisno ali v živo.

K izvedbi tega dogodka v živo, s pomočjo aplikacije Zoom, boste povabljeni vsi, ki ste se prijavili na spletni strani: http://predavanja.ustava.si/prijava-za-ogled-predavanja-v-zivo/.

Število prijavljenih, predvsem profesorjev in študentov, ki prihajajo z 21 članic Univerze v Ljubljani, se je povzpelo na 1175. Mnogo več je tistih, ki so si ogledali posnetke dosedanjih predavanj:

dr. Ivan Bratko, Etične in pravne dileme razvoja umetne inteligence

dr. Stane Pejovnik, Izzivi sodobne znanosti

dr. Zvezdan Pirtošek, Kako upočasniti staranje možganov

dr. Janez Tomažič, Miti in resnice o COVID-19

dr. Peter Fajfar, Potresi: napovedovanje in zaščita

dr. Marko Bošnjak, Vloga ESČP v spreminjajoči se Evropi

Ejti Štih, Umetniška slika, odsev krute resničnosti

dr. Vasilka Sancin, Odbor OZN za človekove pravice – zametek svetovnega sodišča?

dr. Renata Salecl, Kaj smo se naučili od pandemije?

dr. Peter Čeferin, Odvetništvo, žlahtno poslanstvo ali zgolj posel?

dr. Ciril Ribičič, Volilni sistem iz žabje perspektive

Na svidenje na predavanjih,

dr. Ciril Ribičič in Ajas Midžan l.r.

O predavatelju:

Janez Kranjc, rojen 11. maja 1949 v Ljubljani, dr. pravnih znanosti, redni profesor za rimsko pravo in pravno zgodovino na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter za nemško pravno terminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Po maturi (1967) se je vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani in diplomiral junija 1971. Isto leto je postal asistent pri akad. prof. dr. Viktorju Korošcu na katedri za pravno zgodovino Pravne fakultete v Ljubljani. Magistriral je leta 1974. V študijskem letu 1975/76 se je izpopolnjeval na dunajski univerzi, kjer je pod vodstvom prof. dr. Walterja Selba pripravljal doktorsko disertacijo. To je predložil na Pravni fakulteti v Ljubljani (Avstrija takrat ni imela znanstvenega doktorata za pravnike) in tam leta 1980 tudi doktoriral.
Leta 1981 je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani izvoljen za docenta, leta 1987 pa za izrednega profesorja. Leta 1992 je bil na Univerzi v Ljubljani izvoljen za rednega profesorja.

Kranjc se je večkrat izpopolnjeval v tujini. Leta 1985 je bil kot štipendist italijanske vlade en mesec na univerzi La Sapienza v Rimu (gostitelj profesor Luigi Capogrossi Colognesi), leta 1987 (Easter term) je bil na univerzi v Cambridgeu (Fitzwilliam College, gostitelja profesorja John Crook in Peter G. Stein), leta 1989 je bil kot Humboldtov štipendist na univerzi v Kölnu (gostitelj profesor Andreas Wacke). Krajši čas je bil tudi na nekaterih drugih univerzah. V študijskem letu 1911/12 je bil raziskovalec na The Straus Institute for the advanced Study of Law and Justice, New York University, leta 2015 pa je bil šest mesecev raziskovalec na univerzi Carlos III v Madridu v okviru programa Cátedra de Excelencia.

Kot vabljeni gostujoči profesor je po en mesec ali več predaval na univerzi v Poitiersu, na univerzi v Gradcu in na Pravnem inštitutu Irkutske državne univerze.

Na fakulteti in univerzi je opravljal različne funkcije. Dva mandata je bil prodekan in tri mandate dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Več mandatov je bil predsednik statutarne komisije in član senata Univerze v Ljubljani. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani že od ustanovitve leta 1994 vodi Mednarodni forum. Trenutno je na Univerzi v Ljubljani predsednik komisije za etična vprašanja.

Kranjc je bil član predsedstva in predsednik Evropske zveze pravnih fakultet (ELFA), član delovne skupine Sveta Evrope za spremljanje reforme pravnega študija v Bosni in Hercegovini, član in predsednik sodnega sveta Republike Slovenije, član Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije itn. En mandat je bil predsednik znanstvenega sveta za družboslovje na ARRS, trenutno pa je tam predsednik Občasnega delovnega telesa.

Bil je urednik nemškega in angleškega prevoda Ustave Republike Slovenije ter urednik prve tujejezične pravne revije pri nas, Slovenian Law Review. Je tudi član uredniškega sveta nekaterih strokovnih pravnih revij doma in v tujini.

Pri svojem raziskovalnem delu se je ukvarjal z rimskim pravom, slovenskim pravnim jezikom in uveljavljanjem slovenščine kot uradnega jezika, z nekaterimi pravnimi vprašanji, povezanimi s pojavom Ilirskih provinc, z vprašanjem pravnih vrednot itn.

Njegova bibliografija obsega preko šeststo enot. Njegovo najpomembnejše delo je monografija o rimskem pravu, ki je doslej izšla že v treh izdajah. Zanjo je prejel tudi Zoisovo nagrado.

Kranjc je vitez francoske Legije časti (Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur), vitez reda akademskih palm (Chevalier de l’ordre des palmes académiques), prejemnik avstrijskega častnega križa za znanost in umetnost prvega reda (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse) ter častni doktor Univerze v Poitiersu.   

Od leta 2012 je član Academia Europaea, The Academy of Europe.

Za izrednega člana SAZU je bil izvoljen 6. junija 2019.

Vir: https://www.sazu.si/clani/janez-kranjc