Predavanje prof. dr. Ivana Bratka: Etične in pravne dileme razvoja umetne inteligence

posted in: Posnetki predavanj | 0

 

Ivan Bratko je profesor računalništva na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Raziskuje na več področjih umetne inteligence, kot so: strojno učenje, inteligentna robotika, kvalitativno modeliranje in hevristično preiskovanje. Znotraj strojnega učenja se je ukvarjal z naslednjimi temami: učenje iz šumnih podatkov, induktivno logično programiranje, učenje kvalitativnih modelov, avtonomno odkrivanje v robotiki, aplikacije v medicini, ekološkem modeliranju in vodenju dinamičnih sistemov. Je med drugim avtor knjige Prolog Programming for Artificial Intelligence (4. izdaja Pearson Education 2012), soavtor knjig Machine Learning and Data Mining: Methods and Applications (Wiley 1998) in KARDIO: A Study in Deep and Qualitative Knowledge for Expert Systems (MIT Press 1989)  ter preko 200 drugih znanstvenih objav. Prof. Bratko je ali je bil član uredniških odborov številnih znanstvenih revij, med drugim  Artificial IntelligenceMachine LearningJournal of AI ResearchJournal of ML Research, in Springer Nature Computer Science. Je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inženirske akademije Slovenije, EurAI in Academia Europaea. Bil je tudi dolgoletni sodelavec Instituta Jožef Stefan. Kot gostujoči profesor ali raziskovalec je delal med drugim na Edinburgh University, Strathclyde University, Sydney University, University of New South Wales, Polytechnic University of Madrid, University of Klagenfurt, Delft University of Technology.